TNC P&I Mengenali UUM Press Lebih Dekat

TNC P&I Mengenali UUM Press Lebih Dekat

UUM ONLINE: 12 Februri - Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof Dr Ayoib Che Ahmad meneruskan siri lawatan kedua beliau ke pusat tanggungjawab (PTJ) di bawah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) iaitu UUM Press, semalam.

Kehadiran Prof Dr Ayoib ke UUM Press telah disambut Pengarahnya, Prof Madya Dr Ram Al Jaffri Saad bersama 41 orang warga UUM Press.

Dalam lawatan itu, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) telah diberikan taklimat tentang perkembangan terkini, cabaran dam permasalahan dihadapi UUM Press di bilik mesyuarat PTJ tersebut.

Prof Madya Dr Ram Al Jaffri berkata, UUM Press kini sedang mengorak langah dengan memperbanyakkan lagi penerbitan ilmiah dan berusaha meningkatkan penghasilan jurnal yang berimpak tinggi.

Beliau turut menerangkan tentang visi, misi, sejarah penubuhan jabatan dan fungsi jabatan tersebut, selain matlamat dan tanggungjawab serta tanggungjawab khusus mengikut seksyen yang terdapat di UUM Press.

Prof Dr Ayoib juga turut dibawa melawat ke pejabat pentadbiran dan kewangan, jualan dan pemasaran serta Seksyen Buku, Seksyen Jurnal, Seksyen Produktiviti dan Seksyen Media.

 

 

 

 

 

 

 

 

===============================
DARIPADA:
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
TEL.: 04-928 3048/3049/3042/3040
FAKS: 04-928 3053
E-MEL: ukkuum@uum.edu.my
FACEBOOK: Universiti Utara Malaysia (Official FB)

footer ci uum

 

 

Pejabat Luar (China)

Permohonan secara Online melalui:
1. Uniutama Education and Consultancy Sdn Bhd (UECSB)
2. UUM-MyGlobal Asia Center
3. UUM Offshore Office, Beijing
4. Or other officially appointed UUM agents.

UUM Sintok

  servicedesk@uum.edu.my
  +604-928 4000    +604-928 3053
  Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok, Kedah, Malaysia

UUM Kuala Lumpur

  uumkl@uum.edu.my
  +603-2610 3000    +603-2694 9228
 41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz,
50300 Kuala Lumpur, Malaysia