Alumni    •    Vacancy

Bachelor of Public Management with Honours

UU6345002
SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
07 Semester
A: STPM (Sastera) S: STPM (Sains)


1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) pada peringkat SPM bagi mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perniagaan
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris

PROGRAM SYARAT MINIMUM
N: MATRIK (Sains) P: MATRIK (Perakaunan) U: ASASI (Undang-Undang)
J: MATRIK (Kejuruteraan)
K: ASASI (Kejuruteraan)
1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Matrikulasi/ Asasi 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perniagaan
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C+) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Bahasa Inggeris
T: STAM
1. Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat STAM 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) di peringkat SPM bagi mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perniagaan
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
G1: DIPLOMA UA G2: DIPLOMA POLITEKNIK E3: DIPLOMA IPTS
1. Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75
2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Mathematics/ Additional Mathematics/ Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perniagaan
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris
E2: DVM
1. Memiliki Diploma Vokasional Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK Akademik 3.00
2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred D/7D) pada peringkat SVM bagi mata pelajaran:
• Mathematics

PROGRAM SYARAT MINIMUM
3. Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau Band 3.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 (sehingga peperiksaan tahun 2020) atau
Band 2.0 (mulai tahun 2021) dalam Malaysian University English Test (MUET)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SVM dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris

  School of Government

  +604-928 7901